EHBO Cursus

De EHBO cursus wordt gegeven door een kaderinstructeur Eerst Hulp.
De leerstof staat in het bekende Oranje Kruis Boekje.

Om het oefenen zo “echt” mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld. 

De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat zij een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft of iemand in veiligheid brengen.

Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.
U leert wat u moet doen als iemand bewusteloos is, niet meer kan ademen of een hevige bloeding heeft. Ook leert u hulp te verlenen aan mensen met brandwonden of botbreuken en leert u reanimeren. Verder komen de verbandmiddelen en het aanleggen hiervan uitgebreid aan de orde.

Kinder-EHBO is tegenwoordig een vast onderdeel van het EHBO-diploma.

Voorkennis is niet vereist, wel is de minimumleeftijd waarop iemand examen mag doen 16 jaar.

Het volgen van een cursus “Eerste Hulp Bij Ongelukken” kan mensenlevens redden.

flyer1nw-1024x727

Bij voldoende animo starten we een nieuwe cursus