De EHBO Vereniging Mijnsheerenland/Westmaas is in 1937 opgericht en bestaat al meer dan 75 jaar. Wij zijn een zelfstandige vereniging en als afdeling aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. In de Hoeksche Waard hebben wij ook contact met andere EHBO verenigingen en het Rode Kruis.

Onze doelstelling is de bevordering van EHBO in de ruimste zin van het woord.

Onze hoofdactiviteit is het verlenen van hulp tijdens evenementen in de gemeente Hoeksche Waard en het verzorgen van EHBO cursussen.

Daarnaast hebben we nog een belangrijke taak en dat is het onderwijzen van jeugd EHBO op scholen.

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Corine de Rooij (vacant)

Secretaris: Ditty Klaasse

Penningmeester: Don van Prooijen

Evenementencoördinator: vacant

Lid: Dirk Dorst

Lid: Arie Wols

 

Over ons